’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.
U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 059 70 97 98.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

 Wachtdienst  Telefoon Link
Wachtdienst Oostende 059 70 97 98 www.wachtdienstoostende.be